Net als onze mensen, kennen wij onze opdrachtgevers ook écht! Alleen op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat de juiste X wordt gevonden en wordt ingevuld op de manier zoals jij dat graag ziet. We hebben onze dienstverlening daarop zoveel mogelijk afgestemd. In hoofdlijnen is ons dienstenaanbod onder te verdelen in:

Werving & Selectie

Ook jouw organisatie draait om personeel, goed personeel. Het vinden van goed personeel kan nog wel eens een uitdaging zijn. Mixx People ondersteunt in het proces van werving & selectie. Mixx People beschikt over de benodigde kennis en een groot netwerk dat essentieel is bij werving & selectie van personeel. We gaan samen op zoek naar de juiste match. Wij kennen onze mensen écht, dat maakt het voor ons makkelijker om niet alleen op basis van een CV, maar ook op basis van karaktereigenschappen een goede match te maken. Graag leren we jouw organisatie kennen om zo de juiste match te maken tussen opdrachtgever en medewerker.

Uitzenden

Bij uitzenden stellen wij personeel ter beschikking aan onze opdrachtgevers. Dat gebeurt op flexibele basis tegen afgesproken tarief. Afhankelijk van de vraag wanneer en voor hoe lang personeel nodig is, gaan wij op zoek. Door gebruik te maken van een flexibel personeelsbestand kan worden ingespeeld op piek- en dal momenten binnen jouw organisatie. Dit kan voor een dag, een week of een seizoen. Maar ook bij een structurele behoefte aan uitzendkrachten is Mixx People de partner die kan ondersteunen op het gebied van werving en selectie. We stellen altijd de behoefte van onze opdrachtgevers centraal en vullen dit op gewenste manier voor ze in.

Detacheren

Detacheren is aantrekkelijk als je voor een langere tijd extra personeel nodig hebt óf als je op zoek bent naar personeel dat schaars is. We gaan altijd uit van een samenwerking voor langere tijd waarbij wij op zoek gaan naar de juiste persoon voor de betreffende functie of het betreffende project. Bij detacheren combineert Mixx People de voordelen van flexibele arbeid met de zekerheid van een vaste bezetting. We blijven nauw betrokken bij ons gespecialiseerd personeel en jouw organisatie.

Payrolling

Van personeelsadministratie tot de afdrachten van sociale lasten en premies. Mixx People neemt werk uit handen. Als payroll-aanbieder nemen we jouw personeel op papier in dienst en worden hiermee juridisch werkgever. Daarmee nemen we meteen de arbeidsrechtelijke risico’s van je over. Dit betekent dat alle administratieve handelingen zoals contracten, jaaropgaven, ontslagprocedures, uitbetalingen en dergelijke tot taken van Mixx People behoren. Dit brengt een verhoogde flexibiliteit, gemak, beperkte risico’s en financieel voordeel met zich mee voor jou als opdrachtgever. We gaan hierover graag met je in gesprek.